icon-arrow-right
HomeProjecten Entreepark en paviljoen Amsterdam UMC, locatie AMC

Entreepark en paviljoen Amsterdam UMC, locatie AMC

Amsterdam

Het entreegebied van Amsterdam UMC, locatie AMC, was dringend aan vervanging toe. In 2021 is een nieuw entreepark en een transparant entreepaviljoen gebouwd wat de nieuwe hoofdentree vormt van het AMC. MedicomZes, HOMIJ Technische Installaties en Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, alle drie VolkerWessels bedrijven, vormden de bouwcombinatie die dit project in 14 maanden hebben gerealiseerd.

Duurzaam ontworpen

Temp.architecture & Studio Nuyt van Noort in samenwerking met Studio BLAD zijn verantwoordelijk voor het ontwerp. Het ronde, transparante entreegebouw van 2.000 m2 BVO verbindt de hoofdentree en de entree poliklinieken van het ziekenhuis. Het is behalve een bijzonder ontwerp ook een duurzaam gebouw, met zonnepanelen en mos op het dak. De bouwcombinatie heeft het sloopafval van de bestaande entree verwerkt in de terreinverharding. Ook is alle ontgraven grond hergebruikt binnen het project.

 

Over het project

Het verhoogd gelegen entreepaviljoen (2.000 m2 BVO) bevat een balie, meldpunt, toiletten, zit- en verblijfsruimte voor bezoekers en patiënten. Het paviljoen bevat roltrappen, tochtsluizen, een ronde vliesgevel, houten plafonds en een fraaie afwerking.

 

De buitenruimte (totaal 3 ha, waarvan 1,5 ha park en 1,5 ha parkeren en infrastructuur) bestaat uit een bovengrondse parkeerruimte met 300 parkeerplekken voor auto's en 70 fietsparkeerplaatsen. Er is een K+R zone voorzien om de entree makkelijker per auto te bereiken. Ook zijn de toeritten voor de ambulancedienst, de Spoedeisende Hulp en de Huisartsenpost aangelegd. Er is een brug- en voetgangersdek gecreëerd dat de aansluiting vormt naar station Holendrecht. De buitenruimte is verder ingericht als groen park dat naast een verblijfsfunctie ook een transitiefunctie vormt voor het station Holendrecht en de Meibergdreef.

 

Logistieke uitdaging

Het ziekenhuis draaide tijdens het bouwproject 24/7 door en moest continu goed bereikbaar blijven voor ambulances. Patienten moesten goed terecht kunnen bij de Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost. Dat gold ook voor het Ronald McDonald huis. Om dat te bewerkstelligen zijn bijvoorbeeld de bouwkeet, tijdelijkse wegen voor ambulances en de tijdelijke parkeerplaats en toegangsroutes meerdere malen verplaatst.

Zorgvuldig omgang met de omgeving

Heldere communicatie richting de opdrachtgever en continue afstemming bleek een onontbeerlijke factor in het proces. Een voorbeeld: De aansluiting van verse lucht naar de OK’s, IC’s en de Spoedeisende Hulp zit in de buitengevel van het bestaande ziekenhuis, vlak tegen het bouwterrein aan. Tijdens het aanleggen van de dakbedekking op het paviljoen stonden we in direct contact met het ziekenhuispersoneel. Als zij aangaven dat ze het branden van het bitumen binnen konden ruiken, legden we het werk direct stil. Datzelfde gold voor het zagen van het asfalt. Bij overlast stopten we meteen.

Bouwcombinatie

Met deze combinatie van drie VolkerWessels bedrijven was alle benodigde expertise voor het project voorhanden. Het project is zonder onderaannemers uitgevoerd.

Feiten & cijfers

 • Plaats
  Amsterdam
 • Opdrachtgever
  Amsterdam UMC, Directoraat Huisvesting & Techniek
 • Status
  Opgeleverd
 • Directie
  Amsterdam UMC
 • Architect
  Temp.architecture & Studio Nuy Van Noort ism Studio BLAD
 • Adviseur installaties en bouwfysica
  Nelissen ingenieursburo
 • Adviseur constructies
  Pieters Bouwtechniek
 • Adviseur Bouwkosten
  Bremen Bouwadviseurs
 • Adviseur Bouwmanagement
  BBC Bouwmanagement
 • Adviseur civiele techniel
  Gryllus Advies
 • Uitvoering
  MedicomZes, HOMIJ Technische Installaties en Van Kessel Sport en Cultuurtechniek
 • Projectcategorieën
  Curatieve Zorg

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

Bouwen in de Zorg: 2 artikelen over het nieuwe entreepark en entreepaviljoen voor...

Recent hebben wij de nieuwbouw van het entreepark en entreepaviljoen voor Amsterdam UMC, locatie AMC opgeleverd. Dit project...

Oplevering Entreegebouw en AMC Health Park

Op maandag 15 november jl. is het nieuwe Entreegebouw en het AMC Health Park opgeleverd aan Amsterdam UMC, locatie AMC....

Eerste paal nieuwe hoofdingang Amsterdam UMC, locatie AMC

Met het symbolisch slaan van één van de eerste fundatiepalen is op vrijdag 11 september stilgestaan bij de start...

+