icon-arrow-right
HomeVerantwoordBeleidsverklaringen

Beleidsverklaringen

MedicomZes is zich bewust van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. We zetten ons dan ook actief in voor een duurzame samenleving. Hoe we dat doen, zetten we uiteen in onze beleidsverklaringen.

+