icon-arrow-right
HomeVerantwoordSponsoring en donaties

Sponsoring en donaties

MedicomZes zet zich in voor een duurzame samenleving en is betrokken bij de maatschappij. Die maatschappelijke betrokkenheid vertaalt zich ook in het ondersteunen van activiteiten en evenementen die in het verlengde liggen van ons corporate responsibility beleid en aansluiten op thema's als veiligheid & gezondheid en training & opleiding.

Sponsoring

Voor het sponsoren van activiteiten kennen we de volgende uitgangspunten:

  • De sponsoractiviteit ligt in het verlengde van onze bedrijfsactiviteiten/past bij onze thema's veiligheid & gezondheid en training & ontwikkeling;
  • De sponsoractiviteit past bij en/of versterkt onze ambities;
  • Onze medewerkers kunnen zich actief inzetten als vrijwilliger of deelnemer bij het evenement;
  • De te sponsoren activiteit is niet (zichtbaar) verbonden aan politieke en/of godsdienstige overtuigingen;
  • De sponsoractiviteit is goed georganiseerd en er ligt een kwalitatief goed en reëel sponsorplan (budget, tijd, menskracht/tegenprestatie).

Donatie

Een donatie is een schenking in de vorm van geld, goederen of diensten waarmee wij bijdragen aan de maatschappij waarin wij leven en werken. Hiervoor verlangen we geen concrete of aanwijsbare tegenprestatie.

Procedure sponsor- en donatiebeleid

Ons sponsoring- donatiebudget voorziet in de ondersteuning van een beperkt aantal verzoeken per jaar dus wij zullen niet alle verzoeken honoreren. Je kunt een aanvraag voor sponsoring of donatie schriftelijk indienen. Stuur je motivatie per brief naar Visser & Smit Bouw, t.a.v. de afdeling Communicatie, Postbus 54508, 3008KA Rotterdam of via de contactknop onderaan deze website.

+