icon-arrow-right
HomeVerantwoord

Verantwoord

Wij zetten ons actief in voor een duurzame samenleving door de drie elementen People, Planet en Prosperity op eenharmonieuze wijze te combineren.

Dat doen we door:

  • resultaatgericht samen te werken;
  • steeds kritisch te kijken naar onze bedrijfsprocessen en zo de kwaliteit van ons werk te borgen;
  • veiligheid, gezondheid en welzijn van alle mensen voorop te stellen;
  • de impact van onze activiteiten en producten op het milieu te beperken;
  • risico's in een zo vroeg mogelijk stadium te inventariseren en beheersbaar te maken.

Beleidsverklaringen

MedicomZes is zich bewust van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. We zetten...

Veiligheid

Bij MedicomZes doen we geen concessies aan veiligheid. Het is verweven met ons dagelijks handelen. Dat ons veiligheidsbeleid...

Bewuste Bouwers

MedicomZes is een bouwer met oog voor haar omgeving. Bij ieder project staan goede communicatie en een prettige samenwerking...

Milieu

Wij zijn ons ervan bewust dat onze activiteiten van invloed zijn op de leefomgeving. Het milieu en de zorg voor de wereld van...

Sponsoring en donaties

MedicomZes zet zich in voor een duurzame samenleving en is betrokken bij de maatschappij. Die maatschappelijke betrokkenheid...

+