icon-arrow-right
HomeVerantwoordVeiligheid

Veiligheid

Bij MedicomZes doen we geen concessies aan veiligheid. Het is verweven met ons dagelijks handelen. Dat ons veiligheidsbeleid VCA-gecertificeerd is en voldoet aan de Arbo-wetgeving vinden wij niet voldoende. 

WAVE logo PMS 542

Geen ongevallen, daar gaat het ons om. Veiligheid moet voortdurend in ons bewustzijn zitten. Het is meer dan het volgen van een aantal regels, het is een manier van werken.

Ons veiligheidsprogramma WAVE, Wees Alert! Veiligheid Eerst!, focust zich op dit bewustzijn en gedrag. Opleiden, coaching ‘on the job’, inzetten van veiligheidsfunctionarissen, evalueren, vastleggen van verbeterpunten... we doen er alles aan om ons beleid continu te verbeteren en onze doelstelling ‘veilig’ te stellen.

 

Onze veiligheidsregels

 • Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
 • Zorg voor veilig afzetting bij de werkplek
 • Gebruik de juiste (goedgekeurde) arbeidsmiddelen en gereedschappen
 • Zorg voor een opgeruimde werkplek
 • Doe een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)
 • Niet werken of rijden onder invloed van alcohol en/of drugs
 • Niet roken buiten de daarvoor bestemde gebieden

Waarden

Bij alle werkzaamheden van MedicomZes gelden te allen tijde de volgende waarden:

 • Consequent Veiligheid is onderdeel van alles wat we doen
 • Verantwoordelijk Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van anderen
 • Leerbereid Ik wil leren van ongevallen en bijna-ongevallen
 • Open Ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid
 • Actie Ik stop onveilig werk; zo nodig leg ik het werk stil
 • Respect Ik accepteer dat ik aangesproken word op veiligheid
 • Eerlijk Ik meld alle ongevallen en bijna-ongevallen

 

Kernwaarde: Veiligheid - We werken veilig of we werken niet

 

+