icon-arrow-right

Milieu

Wij zijn ons ervan bewust dat onze activiteiten van invloed zijn op de leefomgeving. Het milieu en de zorg voor de wereld van morgen is dan ook onze verantwoordelijkheid. Emissies, afvalstromen, gebruikte grondstoffen, energie en overige milieuaspecten… ons milieumanagementsysteem helpt ons de milieueffecten van onze bedrijfsvoering te beheersen en te verminderen. Het systeem voldoet aan NEN-EN-ISO 14001:2015 en CO2-bewust niveau 4 gecertificeerd en wordt periodiek door onafhankelijke instanties getoetst.

Energie en CO2-bewust

Samen met Visser & Smit Bouw vinden we: duurzame projecten worden gerealiseerd door duurzame bedrijven. Om ons als bedrijven nóg meer te bewijzen en profileren als duurzame bouwer, monitoren we sinds 2009 ons energieverbruik. Het resultaat: een significante reductie van het energieverbruik en CO2-uitstoot. Daarnaast werken we samen met opdrachtgevers en leveranciers om de CO2-uitstoot in de hele keten te reduceren door slimme keuzes in materialen, constructies, installaties en bouwmethoden.

Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Onze initiatieven tot CO2-reductie werpen hun vruchten af. In 2010 stond Visser & Smit Bouw op trede drie van de CO2-Prestatieladder, in 2011 was dit al trede vier. Sinds 2013 hebben we onze krachten gebundeld en zijn we voor de CO2-Prestatieladder aangesloten bij de sector Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO) van VolkerWessels.

 

VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO) heeft de ambitie om in 2030 volledig emissievrij te werken. Lees hier meer over de CO2-prestaties van VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. 

Inzicht en reductie

De transitie naar een optimale duurzame bedrijfsvoering kost tijd. Er zijn nog vele uitdagingen. Graag geven we inzicht in deze uitdagingen en bieden we transparantie over CO2-emissies en voortgang ten opzichte van onze doelstellingen.

 

De CO2-emissie van Visser & Smit Bouw is 2009 t/m 2022 te zien in onderstaande figuren. Visser & Smit Bouw heeft voor 2023 een CO2-doelstelling van maximaal 7 gr CO2  per gerealiseerde € omzet. 

 

Communicatie

Onze visie en duurzame ambities gaan hand in hand met die van ons moederbedrijf VolkerWessels. We delen dezelfde doelstellingen en communiceren alle informatie en cijfers in het duurzaamheidsverslag van VolkerWessels.

Initiatieven

Onze grootste CO2-uitstoot zit in het brandstof- en energieverbruik. De volgende initiatieven moeten bijdragen aan een significante verlaging: Verdere vergroening van de leaseregeling, implementatie van het ‘Het nieuwe rijden’, vergroening van aggregaten en proactief meedoen met initiatieven als de Energiebewuste Bouwplaats en de Duurzame Bouwplaats. Concreet betekent dit bijvoorbeeld de inzet van duurzame bouwketen en slimmer transport van en naar de bouwplaats.

Contact

Bent u opzoek naar meer informatie of heeft u concrete vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met onze energiemanager.

T 010 - 313 10 00  (algemeen)

CO2-Bewust@visserensmitbouw.nl

+